Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s die u op www.voedingsdomein.nl bekijkt. Door een desbetreffende pagina te gebruiken stemt u in met de voorwaarden die in deze disclaimer vermeld staan.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, noch van mogelijk opgelopen schade van de gebruiker, in welke aard dan ook.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar op de pagina’s van VoedingsDomein wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen hiervan is niet toegestaan en valt onder inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Neem in dat geval contact op via het contactformulier.

7. De copyrights van het getoonde fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen. Het verkrijgen van toestemming voor gebruik van fotomateriaal loopt via VoedingsDomein.